Å ta penger fra barna som har minst

Ansvarlig redaktør Einar Tho.

Ansvarlig redaktør Einar Tho. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Hva synes du? Bør de fattigste familiene få mindre barnetrygd enn de rike?

DEL

KommentarNei, selvsagt synes du ikke det. Barnetrygd er en støtteordning som ikke er behovsprøvd. Foreldrene får like mye, enten de er milliardærer eller går på sosialstøtte. Eller gjør de det?

Det er nå opp til kommunene å bestemme om barnetrygden skal gi fratrekk i sosialstøtten som gis til familier som sliter økonomisk. De fleste kommunene har da valgt det som slår best ut for kommuneøkonomien – at barnetrygden regnes som inntekt og dermed gir mindre sosialstøtte. SV har hentet tall fra Statistisk sentralbyrå som sier at bare 66 kommuner holdt barnetrygden unna beregning av sosialhjelp i 2017.

Dette har vært diskutert i flere kommuner i høst. Jeg har fulgt deler av debatten i Karmøy kommune. Det var ikke bare vakkert.

Marianne Sol Levinsen (SV) tok saken opp i kommunestyret i oktober. «SV anmoder kommunestyret om å ta hensyn til å la barnetrygd være uteompålagt i beregning i de tilfeller familier søker om sosial stønad.»

Det ble vedtatt å sende dette til formannskapet uten reell behandling. Så kom budsjettdebattene.

I Karmøy har Ap, KrF, Sp og Venstre flertall og bestemmer. De hadde sett på saken og bakte inn en endring i sitt budsjettforslag: «Det utarbeides sak til politisk behandling om hvordan barnetrygden i gitte tilfeller ikke kommer til fratrekk i søknad om sosialstønad. Det settes av 300.000 kr.»

Det høres kanskje bra ut, men hva er gitte tilfeller? Og det er nødvendig med 2,1 millioner kroner i året om barnetrygd ikke skal regnes som inntekt ved sosialstøtte. SV la derfor inn ytterligere 1,8 millioner i sine endringsforslag til budsjettet.

Da budsjettet skulle vedtas mandag, var debatten lang, men konklusjonen kort – vedtaket ble slik posisjonspartiene hadde foreslått. Bare en sjudel av de nødvendige pengene var på plass.

Like etter behandlet kommunestyret en sak om bekjempelse av fattigdom. Tor Kristian Gaard fremmet da forslag om at «Barnetrygden er barnets stønad og skal ikke innregnes i grunnlaget for sosiale ytelser.» Han ville at endringen skulle gjelde fra desember 2018, med ønske om god jul. Han skyter fra hofta.

Ulempen er selvsagt at et slikt vedtak ville ha krevd endring i budsjettet kommunestyret hadde vedtatt bare noen minutter tidligere. Det er dårlig kommunestil å ta omkamp på slike saker, og Gaard ble bedt om å trekke forslaget. Det takket han nei til.

Politikerne vaklet. Magnar Jordåen (V) gikk på talerstolen og sa at samvittigheten tvang ham til å støtte Gaards forslag. Selv om han akkurat hadde stemt for å bevilge 300.000 kroner til formålet, ville han nå binde seg til 2,1 millioner. Også folk fra Ap byttet side. Forslaget fra Høyre, og egentlig SV, falt likevel med 22 mot 23 stemmer.

Varaordfører Leif Malvin Knutsen var den som klarest uttrykte at Gaards forslag var uheldig. Knutsen representerer KrF. I februar vedtok Rogaland KrF en resolusjon som sa nettopp at kommunene ikke skal ha anledning til å trekke barnetrygden av når sosialhjelp skal beregnes. De vil ha endring. Men ikke lokalt, tydeligvis.

Allerede før kommunestyremøtet var slutt gikk SVs Odd Magne Hansen ut i sosiale medier og sa «Da har Arbeiderpartiet, KrF og Frp nettopp vedtatt at sosialhjelpsmottakerne på Karmøy ikke skal få barnetrygd.»

Dette er faktisk feil, men samtidig litt rett. Uansett bedrer det ikke samarbeidsklimaet.

Når jeg ser på denne behandlingen, lukter det valgkamp. Jeg tror partiene lett hadde blitt enige om å ordne dette for familiene som trenger kommunens hjelp aller mest. Når flertallspartiene splittes i saken, kan umulig spørsmålet være godt forankret der. Og Rogaland KrF vil jo ikke engang gi kommunene muligheten til å trekke for barnetrygd.

Så hvorfor ble ikke dette avklart på bakrommet? Var det viktigere for Høyre å få inn noen stikk før valgkampen? Og gidder ikke flertallspartiene å lytte til gode forslag fra de andre partiene, fordi de ikke trenger det?

Uansett: Her var det de fattigste barnefamiliene som tapte.

Artikkeltags