Kandidatene som fikk være med i VGs valgomat ble oftere valgt – men ikke nødvendigvis derfor

Bare fem fra hvert parti fikk være med da VG lagde sin valgomat. Disse ble i betydelig større grad valgt inn i kommunestyrene på Haugalandet.