Kommunen har kjøpt huset. Dette skjer med det nå.

Haraldsgata 76 er solgt til Haugesund kommune. Ordføreren avslører hva bygget skal brukes til.