Kommuneoverlegen med klar beskjed til dem som i dag er ferdig med karantenetiden

– Sett i ettertid burde vi kanskje gjort ting annerledes, sier Jostein Helgeland.