Konkluderer: Ingen grunn til å stanse utbygging i Tysvær

Olje- og energidepartementet har behandlet klagesaken fra Tysvær kommune. Ordfører Sigmund Lier beklager.