Fant straffbare forhold etter byggefirma-konkurs

Et uheldig tomtekjøp og sviktende boligsalg veltet boligbyggefirma og eiendomsselskap.