Gå til sidens hovedinnhold

Kontroversiell og historieløs heder. Tenk dere om!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi har, som de fleste haugesundere, registrert det sterke engasjementet som har blitt vist etter at forslaget om å gi de nordligste kvartalene av Haraldsgata mellom Skjoldavegen og Havnaberggata navnet «Kolbein Falkeids gate». Vi tillater oss å komme med et nytt forslag i sakens anledning.

Det er helt naturlig og helt på sin plass at man ønsker å hedre byens store lyriker Kolbein Falkeid med et gatenavn. Kolbein Falkeid var en kunstner som satte dype spor etter seg, ikke bare lokalt, men også nasjonalt og internasjonalt. Han hadde en dyp kjærlighet til hjembyen Haugesund, men han ønsket ikke å være en lokal «heimstaddikter». Et av de få virkelig lokale diktene hans er faktisk teksten til kjærlighetsvisa til Haraldsgata! Når det er en så riktig tanke at Kolbein Falkeid skal få ei gate kalt opp etter seg i byen vår, er det svært beklagelig at det ble lansert et så kontroversielt forslag som å endre navn på den nordligste delen av Haraldsgata. Kolbein Falkeid slo selv fast at gata starter ved Havnaberg.

Det som noen hevder er landets lengste hovedgate, binder de monumentale offentlige byrommene i byen vår sammen. Den starter ved den nylig opprustede Byparken i nord. Den passerer byaksen Torggata med Vår Frelsers kirke og Fiskerne sentralt i byen. Lenger sør passerer den Landmannstorget og Rådhusplassen og ender ved minneparken for Moritz Rabinowitz. Denne helheten er helt sentral for identiteten til byen Haugesund og haugesunderne, noe Kolbein Falkeid på en utmerket måte fanget opp i viseteksten som for lengst er blitt en del av vår felles lokale folklore og kulturarv.

For få år siden ble det fremmet et annet kontroversielt forslag til navneendring på ei gate i sentrum. Også den gangen var intensjonene de aller beste. Man ønsket å hedre de to kvinnelige skipsrederne og pionerene Hanna Brummenæs og Bertha Torgersen med et gatenavn. Forslaget var først å endre navn på Niels Skorpens gate. Også dette vekket sterke reaksjoner. Man ville «fjerne» hederen fra en viktig og markant person i byens historie for å hedre to andre viktige personer i byens historie! Til slutt fant man en bedre og klokere løsning. Deler av Nygata, et svært så nøytralt gatenavn, ble til Brummenæs & Torgersens gate.

Det finnes flere tverrgater med «nøytrale» navn i Haugesund sentrum. Det beste eksemplet er Kaigata. «Kaigater/Havnegater» finnes i mange norske byer. Vår Kaigate går fra Smedasundet helt opp til Flotmyrgata. Vi tror denne med fordel kan endre navn til Kolbein Falkeids gate.

Kolbein Falkeid bodde ved Smedasundet de siste tiårene av livet sitt. Om vi følger gata østover, passerer den Haraldsgata som han hadde et så sterkt forhold til. Mellom Kirkegata og Øvregata passerer Kaigata den nye og flotte Bibliotekparken, en park som understøtter bibliotekets og litteraturens betydning i et sivilisert samfunn. Der Kaigata ender i Flotmyrgata, er det bare en liten sving til Skjoldavegen og turen opp til Djupadalen der Kolbein Falkeid elsket å gå tur og oppleve naturens skjønnhet.

Vi tillater oss å be Haugesund kommune ved gatenavnkomiteen om å tenke seg godt om i denne saken. En heder til Kolbein Falkeid må ikke være kontroversiell og historieløs. En heder til Kolbein Falkeid må være samlende, og den må være i hans ånd. Nygata ble til Brummenæs & Torgersens gate. Kaigata kan på samme måte bli til Kolbein Falkeids gate og gi ham heder i generasjoner framover.

Vennlig hilsen

Gunnar Johan Løvvik, tidligere kultursjef i Haugesund

Øystein Nilsen, tidligere bystyremedlem og lektor i historie

Petter Steen jr., tidligere ordfører i Haugesund

Kristian Magnus Vikse, tidligere bystyremedlem og sjefredaktør i Haugesunds Avis

Kommentarer til denne saken