Kopervik-elever avhøres i Stavanger

En tidligere straffedømt tok kontakt med barn. Politiet har satt inn store ressurser for å etterforske saken.