NÆRINGSLIV: – Våre finansielle resultater i kvartalet var påvirket av lavere råvarepriser. Vi leverte imidlertid god operativ drift med rekordhøy produksjon og solid kontantstrøm under disse markedsforholdene, sier konsernsjef Eldar Sætre i forbindelse med framleggelsen av resultatene for første kvartal i år.

Equinor fikk et justert driftsresultat på 2,05 milliarder dollar i første kvartal i år – under halvparten av driftsresultatet i samme periode i fjor, på 4,19 milliarder dollar.

Resultatet etter skatt er på minus 708 millioner dollar i første kvartal, fra minus 236 millioner dollar i samme periode i fjor. Omsetningen økte til 15,07 milliarder dollar, fra 14,9 milliarder dollar på samme tid i fjor.

Det framgår av resultatframleggelsen til det norske energikonsernet torsdag morgen.

Lave priser og usikkerhet

Lavere priser for både væsker og gass, samt den betydelige usikkerheten i markedet, har bidratt til det svake driftsresultatet for kvartalet, opplyser Equinor. Konsernet peker dessuten på at kvartalet ble preget av «rask og kraftfull respons på covid-19-pandemien».

Sætre påpeker at vi er inne i en tid med «markedsforhold og usikkerhet som vi har aldri har sett tidligere».

– Usikkerheten er fortsatt stor, med svært lave råvarepriser og økte prisdifferensialer mot slutten av første kvartal og i begynnelsen av andre kvartal. Vi vil fortsette å prioritere verdiskaping over produksjonsvolum, og vi har allerede redusert aktiviteten, spesielt i den landbaserte virksomheten i USA. Vi vil vurdere ytterligere reduksjoner i aktiviteter og bruke den fleksibiliteten vi har i porteføljen vår, ved behov, sier Sætre.

Store nedskrivninger

Konsernet har tatt nedskrivninger på 2,45 milliarder dollar i kvartalet. 860 millioner dollar er knyttet til eiendeler på norsk sokkel og 1,40 milliarder dollar til den internasjonale porteføljen. Nedskrivningene skyldes hovedsakelig en reduksjon i de kortsiktige prisforutsetningene, ifølge selskapet.

Nordsjøoljen gikk torsdag morgen for snaut 30 dollar fatet etter å ha hentet seg noe inn etter priskollapsen som ble utløst av flere faktorer, blant annet svakere etterspørsel om følge av covid-19-pandemien og uenigheter innad i Opec.

Mens spotprisen på det verste har vært nede i under 20 dollar i år, skriver Dagens Næringsliv at oljeselskapene i realiteten har fått betydelige lavere priser for sine laster. Siden oljeprisfallet først fant sted mot slutten av første kvartal, er det ventet at også andre kvartal kommer til å bli sterkt preget av det.

(©NTB)