Den 27. mars sendte ordfører Arne Christian Mohn en hilsen til alle innbyggerne i Haugesund i anledning koronakrisen. I slutten av sitt innlegg ba han om innspill.

På de fleste områder ser Haugesund og de øvrige kommunene på Haugalandet ut til å være godt forberedt på krisen vi nå befinner oss i. Vi har et godt helsevesen og de store butikkjedene sier at de har velfylte lagre av mat.

Det ingenting som skulle tilsi at Norge vil komme i nærheten av de dødstallene man har opplevd i Italia og Spania.

Likevel er det er område hvor Haugesund er dårligere forberedt enn andre byer vi liker å sammenligne oss med – selv med en moderat økning i dødstallene. Dette området er hva gjør vi med våre døde. I dag blir rundt 40 prosent av dem som dør i Haugesund kremert. På nasjonal basis er dette en trend som øker. Noe av årsakene til det er blant annet miljøhensyn og knapphet på arealer.

Etter mange års debatt fikk Haugesund sitt krematorium i 1968. Dette lå i tilknytning til Vår Frelsers gravlund.

Det er nå mange år siden krematoriet ble avviklet og Haugesund har i dag avtale med Odda kommune når det gjelder kremasjon. Krematoriet i Odda har kun tillatelse til å foreta 200 kremeringen i året.

De siste årene har dette tallet ligget på 220-230, og Odda må således hvert år søke Fylkesmannen om dispensasjon til videre drift.

Ca. 60 prosent av dem som kremeres i Odda kommer fra Haugesund. I fjor kjørte en lastebil fra Kirkevergekontoret i Haugesund inn til Odda 119 ganger med kister for kremasjon. Jeg skal ikke ta opp diskusjonen om dette er verdig eller ikke, men det er helt klart at Haugesund ikke kan regne med å få benytte seg av fasilitetene i Odda i all evighet.

Som regionsenter for over 100.000 innbyggere, burde Haugesund etter min mening ha sitt eget krematorium.

Tradisjonen med bisettelse er mindre i distriktene, men det forventes at den andelen vil øke. I den grad en kan få til et interkommunalt samarbeid om en så viktig sak, ville det være å foretrekke. Dette er imidlertid først og fremst et byfenomen og Haugesund bør i denne sammenheng ta styringen.

Blant alle de viktige investeringene Haugesund skal foreta de neste årene, må det snarest settes av midler til et krematorium.

Det tragiske faktum at vi kan rammes av pandemier, og derav får en uventet økning i antall døde, gjør det dessverre aktuelt å ta opp til diskusjon en så alvorlig sak.