Krever at vindkraftutbygging stoppes

13 grunneiere ber Haugaland tingrett stoppe anleggsarbeidene ved Tysvær Vindpark. De mener utbyggingen er ulovlig virksomhet.