POLITKK: Med knappest mulig flertall sa KrFs landsstyre ja til å gå inn i regjering med Høyre, Frp og Venstre, med 19 mot 17 stemmer.

Partiets nå avgåtte leder Knut Arild Hareide var blant dem som vendte tommelen ned.

Men torsdag kveld ved 21-tiden var det omsider klart: Alle de fire partiene, Høyre, Frp, Venstre og KrF har satt sitt godkjentstempel på den nye regjeringserklæringen, som blir hetende Granavollen-plattformen.

– En historisk dag. Norge får den første ikke-sosialistiske flertallsregjeringen siden 1985, slo Solberg fast.

Tøffe forhandlinger

– Vi har gjennom gode, men tøffe forhandlinger funnet sammen. Det viser at de fire partiene har en vilje til å finne løsninger og lage kompromisser. Vi står sammen om verdien av å bygge et samfunn nedenfra, fremholdt statsministeren.

Frp-leder Siv Jensen mener den nye plattformen er bedre enn den som ble framforhandlet på Jeløya i fjor.

Frp gikk inn i forhandlingene med krav om lavere skatter og avgifter, fortsatt historisk satsing på samferdsel og mindre bompenger, samt en fortsatt restriktiv, rettssikker innvandringspolitikk. Alt dette fikk de gjennomslag for, mener Frp-lederen.

Strammer inn på flyktninger

Blant annet fikk Frp satt et tak på hvor mange kvoteflyktninger Norge skal ta imot på 3.000. I tillegg skal antallet kunne justeres ned dersom det kommer mange asylsøkere.

Både Venstre og KrF gikk inn i regjeringsforhandlingene med krav om å øke antallet kvoteflyktninger til 5.000.

I tillegg vil flyktninger som reiser tilbake til hjemlandet på ferie, få karantene på familiegjenforening.

– De som ikke kan sendes tilbake, skal straffes med karantene. Dette sender et tydelig signal, sier Jensen.

Tvillingabort

Abort har vært et betent tema i forhandlingene. KrF ønsket å få fjernet paragraf 2c, som partiet omtaler som «sorteringsparagrafen» i abortloven, men måtte nøye seg med at muligheten for fosterreduksjon av friske flerlinger, såkalt tvillingabort, før grensen for selvbestemt abort, blir fjernet.

– Det er jeg lei meg for, erkjenner KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad.

– Samtidig fått veldig viktige gjennomslag for å skape et samfunn med plass til alle, sier han.

Forbudet mot tvillingabort innebærer at abortloven må endres, noe det allerede torsdag kveld kom sterke reaksjoner på. SV omtaler vedtaket som en «krigserklæring mot norske kvinner».

– Jeg forventer at vi nå diskuterer denne saken med det alvor den fortjener. Ingen av våre naboland tillater dette, er Solbergs svar på kritikken.

Klima

Venstre hadde levert en lang liste med klimakrav i forkant av regjeringsforhandlingene, men fikk ikke gjennomslag for det sentrale kravet om endringer i leterefusjonsordningen for oljeselskapene.

Men Venstre har fått inn mål om 45 prosent klimakutt i ikke-kvotepliktig sektor, blant annet transport og landbruk, innen 2030 i den nye regjeringsavtalen.

– Det er meget ambisiøst. Det blir en ny Klimakur for Norge, slår Venstre-leder Trine Skei Grande fast.

Den nye regjeringen, humoristisk omtalt som «firerbanden», er enige om at det skal satses på kollektiv, grønn skipsfart, forbud mot engangsprodukter, mens alle elbilfordelene skal fortsette.

Samtidig er den tidligere omtalte konflikten rundt myr lagt død.

– Vi vant myr, sier Venstre-lederen.

Dette har H, Frp, V og KrF blitt enige om

* De borgerlige partiene ønsker å fjerne muligheten for fosterreduksjon ved friske flerlinger før grensen for selvbestemt abort, men beholder paragraf 2c. Dette er en del av en handlingsplan for å redusere uønskede graviditeter.

* Regjeringen ønsker å utvide åpningstidene på Vinmonopolet på lørdager med én time, slik at salget varer fra 10.00 til 16.00.

* Regjeringspartiene vil at antall kvoteflyktninger reduseres om det kommer mange asylsøkere. Et tak på antall kvoteflyktninger er satt til 3.000.

* Flyktninger som reiser tilbake på hjemlandet på ferie, ønsker regjeringen skal få karantene på familiegjenforening.

* Regjeringen varsler at de vil jobbe videre for å nå NATO-forpliktelsen om å komme opp mot 2 prosent BNP på forsvar innen 2024.

* Firepartiregjeringen har satt et mål om 45 prosent klimakutt i ikke kvotepliktig sektor innen 2030.

* Pensjonsalderen i staten heves til 72 år, ønsker flerpartiregjeringen. I tillegg ønsker de at antall ansatte i statsforvaltningen skal være lavere i 2021 enn i 2017. Kommunereformen vil regjeringen videreføre. Kommunereformen skal videreføres og regionreformen skal gjennomføres, noe som skal føre til at det totalt vil bli færre heltidspolitikere.

* Regjeringen vil at antallet lærerspesialister skal økes med 3.000 innen fire år.

* Det skal innføres én ekstra realfagstime i uken, og obligatorisk engelsk på VG2 og VG3, heter det i regjeringsplattformen.

* Regjeringen vil «senke det totale skatte- og avgiftsnivået». Blant annet vil de forbedre skattesystemet ved å redusere skattesatser og gjennomgå skattefradrag «som har liten tilknytning til inntekt og arbeid med sikte på forenkling».

* De ønsker også å fjerne engangsavgift for biler over 20 år.

* Frps taxfree-seier fra 2014 som KrF reverserte før jul, blir likevel beholdt. Dette innebærer at tobakkvoten kan byttes inn i alkohol.

* Regjeringen vil innføre fradrag på bompengeutgifter. De vil også redusere bompengeandelen i nye veiprosjekter i kommende nasjonal transportplan.