Gå til sidens hovedinnhold

Ni års fengsel for overgrep

Artikkelen er over 5 år gammel

I over ett halvt år begikk pappaen seksuelle overgrep mot sin egen datter. I dag er han dømt, og hun diagnostisert med post-traumatisk stressyndrom.

KARMØY: Overlege Sissel Øritsland ved Barne- og ungdomspsykiatrisk klininkk (BUP) i Haugesund beskriver i retten at hun sjelden har opplevd at så små barn har så god evne til å klare å uttrykke overgrep så tydelig som denne jenta, som fortsatt ikke har nådd tosifret antall år.

Jenta har forklart seg om overgrepene i to ulike dommeravhør.

– Et så lite barn vil ikke kunne finne på disse tingene selv, gi inngående beskrivelser, tegne, forklare og beskrive egne følelser omkring dette om det ikke var selvopplevd, mener Haugaland tingrett.

I en dom som ble forkynt fredag ettermiddag dømmes barnefaren til ni års fengsel, i tillegg til at han må betale datteren sin en oppreisningserstatning på 350.000 kroner.

Selv om saken har tatt ett år og åtte måneder fra den ble anmeldt til det foreligger dom, mener retten at alvorlighetsgraden taler for at det ikke gis særlig strafferabatt.

Dommen er anket

– Retten kan ikke se noen formildende omstendigheter i denne saken. Tiltalte har ikke erkjent noe som helst, og han har anklaget datterens mor for å ha manipulert barnet til å fortelle om overgrep, står det i dommen.

Karmøy-mannens forsvarer Knut Magnus Haavik forteller at dommen allerede er anket til Gulating.

– Min klient har ikke erkjent straffskyld, og mener dommen er uriktig, sier Haavik til Haugesunds Avis.

Strafferammen i saken er på 21 år, etter en lovendring i 1992, mens det i 2010 ble vedtatt en markert heving av straffenivået for seksuelle overgrep mot barn.

– Dommen viser at lovgivers ønske blir fulgt opp, og det er bra. Denne saken er alvorlig, og tingretten har kommet til et korrekt resultat når de har utmålt en lang fengselsstraff, sier Elisabeth Rød, som har vært jentas og hennes mors bistandsadvokat i saken.

God prognose for jenta

Retten trekker i skjerpende retning fram at overgrepene har skjedd mot et svært lite barn, og at det er hennes egen far som har begått dem.

– De har skjedd hjemme hos tiltalte, der jenta skal være trygg, og hun har også vært så liten at hun ikke har hatt noen mulighet for å komme seg unna, står det i dommen.

Pappaen har gjennomført det som i straffelovens forstand er samleie med jenta.

– Det er skjerpende at dette har vært smertefullt for jenta, og at hun har vært veldig redd. Hun har også forklart at pappaen hennes sa at hun tåler det, noe som tilsier at det har vært klart for ham at hun opplevde smerte, skriver retten.

Doktor Øritsland beskriver for retten at jenta trass i alt hun har opplevd har en god prognose.

Saken ble henlagt

Bakgrunnen for den konklusjonen er ifølge retten at jenta har en god relasjon til sin mor, er intelligent og har klart å nyttiggjøre seg behandlingen hun har fått på en meget god måte.

– Hun vil likevel alltid være sårbar, for slike handlinger har et stort skadepotensiale, skriver retten.

I den enstemmige dommen tilkjennes hun derfor 350.000 kroner i oppreisningserstatning. Saken ble opprinnelig henlagt etter bevisets stilling i oktober 2014 – tre måneder etter at den ble anmeldt.

Statsadvokaten i Rogaland returnerte saken i mars 2015, og ba om ytterligere etterforsk-ning. Det ble da gjennomført et nytt dommeravhør med jenta, der hun mer detaljert forklarte seg om overgrepene.

Jenta fortalte første gang sin mor om det som er grunnlag for tiltalen høsten 2013, og på et tidspunkt der hun hadde en forbigående endring av atferd. Utpå våren 2014 endret atferden seg dramatisk, og saken ble anmeldt samme sommer.

For øvrig er dommen i samsvar med påstanden som både aktor og bistandsadvokat la ned i retten.

Kommentarer til denne saken