HAUGESUND: Haugesunds Avis skrev i juni i fjor at organisasjonen «Payback Norge» hadde engasjert John Christian Elden som sin advokat.

Elden skulle foreta en juridisk vurdering av politiets oppfordring til å nekte medlemmer av énprosent-klubbene adgang til utesteder hvis de bar ryggmerker – eller «colors».Den juridiske vurderingen kom i mai, der han konkluderte med at vestnekt er ulovlig i henhold til norsk lov.

– Kommunen må vurdere om utestedet skal miste skjenkebevillingen hvis de nekter MC-folk adgang til lokalene, skrev Elden i den anledning i en e-post til Haugesunds Avis.

Nå foreligger et foreløpig tilsvar fra Politidirektoratet (POD).

LES SVARET HER

– Hensiktsmessig tiltak

– Vi vil understreke at det som framkommer i betenkningen ikke gir grunn til å endre de anbefalinger direktoratet har kommet med. Samarbeid med utelivsbransjen med tanke på å få til adgangsnekt for personer som bærer «colors» som viser tilhørighet til kriminelle MC-gjenger, er fortsatt et aktuelt og hensiktsmessig tiltak i bekjempelsen av denne type kriminelle miljøer, skriver POD i et brev til Haugaland og Sunnhordland politidistrikt fra 5. januar.

Stasjonssjef Jørn Schjelderup ved Haugesund politistasjon vet at utebransjen i byen ikke praktiserer «colors»-nekt.

– De ønsker ikke å stå alene om dette, og det har vi forståelse for, sier han.

Avventer gruppearbeid

Schjelderup opprettholder likevel sin anbefaling til utebransjen, samtidig som han avventer det som er del 2 av det samme brevet fra direktoratet.

Justis- og beredskapsdepartementet har opprettet en arbeidsgruppe, der POD og Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) deltar.

– Den skal lage en veileder for kommunenes arbeid med å forebygge og begrense kriminalitet fra medlemmer av énprosent-klubber, står det i brevet.

Gruppa leverer sitt forslag til veileder 1. mars 2012.

– Vår rolle overfor utebransjen i byen vil være avhengig av hva som kommer fram i denne veilederen. Derfor avventer vi resultatet av arbeidsgruppa, sier Schjelderup.

To énprosent-klubber er etablert i Haugesund.

FØLG OSS PÅ FACEBOOK: