Gå til sidens hovedinnhold

Storkontroll mot 14 gatekjøkken: Alle bryter regelverket og halvparten gir ulovlig lav lønn til ansatte

Artikkelen er over 3 år gammel

Halvparten av de kontrollerte har ansatte som mottar mindre enn det som er lovpålagt minstelønn. Mangelfulle arbeidsavtaler, kontroll med arbeidstid og føring av personallister går også igjen.

HAUGESUND: Lørdag aksjonerte A-krim Haugaland mot 14 serveringssteder på Haugalandet. I kommunene Sveio, Tysvær, Haugesund og Karmøy. Ti personer fra politiet, Arbeidstilsynet og Skatteetaten aksjonerte. I Haugesund var også kemneren med.

– Nedslående, er den verbale dommen fra A-krim.

Det ble nemlig avdekket regelbrudd på alle de kontrollerte serveringsstedene. 

De foreløpige resultatene viser at alle serveringsstedene hadde ett eller flere regelverksbrudd. Det ble undersøkt om serveringsstedene benyttet arbeidstakere uten arbeids- og oppholdstillatelse, om de ansatte hadde lovlige arbeidsforhold og om virksomheten betalte skatter og avgifter i henhold til lovverket, opplyser A-Krim Haugaland i en pressemelding.

– De kontrollerte virksomhetene vil bli fulgt opp av en eller flere etater på bakgrunn av funnene. Det som gikk igjen var mangler knyttet til allmenngjort lønn, arbeidsavtaler, kontroll med arbeidstid og føring av personallister, sier Eli Sol Vallersnes aksjonsleder og seniorinspektør i Arbeidstilsynet.

 

Til Radio 102 forteller Sol Vallersnes at det utelukkende er gatekjøkken i de fire kommunene som er kontrollert.

Det viser seg at flere av de kontrollerte virksomhetene hadde begrenset kunnskap om de nye allmenngjorte minstelønnssatsene for overnatting, servering og catering som ble innført ved årsskifte.

– Flere steder manglet de ansatte gyldige arbeidsavtaler. Under kontrollen fikk vi opplysninger som tilsier at halvparten av virksomhetene har ansatte som mottar mindre enn det som er lovpålagt minstelønn. Det vil bli innhentet dokumentasjon fra alle virksomheter så antallet vil kunne stige. Flere steder var bruddene så grove at overtredelsesgebyr vil bli vurdert, sier Vallersnes, og forklarer at flere av virksomhetene heller ikke førte oversikt over de ansattes arbeidstid.

Mangler bevilling

Det ble avdekket brudd på regler om overtid og hviletid. Enkelte steder ble det også avdekket avvik knyttet til serveringsbevilling.

Alle de 38 personene A-krim Haugaland påtraff under aksjonen hadde lovlig arbeids- og oppholdstillatelse.

– Fem personer var i arbeid uten å være registrert som ansatte i virksomheten og tre personer hadde arbeidet mellom to og fire måneder uten å motta lønn, står det i pressemeldingen.

Kristi T. Skaar, leder for Skatt vests innsats mot arbeidsmarkedskriminalitet, forteller at kontrollene vil føre til bokføringspålegg og senere eventuelle tvangsmulkter for flere av serveringsstedene.

– Dagsoppgjøret ved flere av virksomhetene var ikke etter regelverket. Blant annet var det ikke samsvar mellom kasseoppgjøret og registrert kontantsalg. Det slås også mindre i kassen enn hva som er registrert som omsetning fra bankterminalen på kontrolltidspunktet. Når det er sagt er det viktig å presisere at selv om resultatene i denne kontrollen er nedslående, så er vårt inntrykk at de aller fleste i bransjen følger regelverket, sier Skaar.

Kommentarer til denne saken