Høgsterett stadfesta dommen

Artikkelen er over 1 år gammel

Gulating lagmannsrett sin dom i saka etter den tragiske ulykka i Sandvikjo blir ståande.