BERGEN: De to avisforsidene fra januar 1993 preges av overskriftene «Vi tente på kirkene» og «“Greven” ble tatt for sent». Intervjuet med Vikernes var anonymt, men han ble likevel pågrepet, og journalisten bak intervjuet er blitt beskyldt for å ha brutt kildevernet og ha fortalt politiet navnet til Vikernes. BT-jornalisten benektet dette. Saken fikk oppmerksomhet verden over, og ifølge avisa er forsidene blitt samleobjekter.
 

– Da jeg tok vare på avisene, hadde jeg ikke noen tanke om at de en gang skulle bli mye verdt, sier Heinz G. Peters, som nylig la ut et bilde av de to utgavene på en black metal-side på Facebook.

Han hadde ikke tenkt å selge, men fikk fort inn bud.

– Det første budet var på 4.000 kroner. Jeg sa raskt at det ikke var aktuelt. Jeg hadde veldig lite lyst til å selge. Men så kom det flere bud. Jeg fortalte at jeg hadde en del andre aviser fra den tiden også. Etter hvert ble vi enige om en pris på over 23.000 for alle avisene. Men de to utgavene av Bergens Tidende er de mest spesielle, og prisen for bare dem ble rundt 14.000, sier Peters.

Mannen som har kjøpt avisene, vil ikke stå frem med navn, men sier til BT at han har vært på jakt etter disse avisene lenge, spesielt den fra 20. januar 1993, fordi den er et referansepunkt for tiden da black metal eksploderte også utenlands.