HAUGESUND: Den unge mannen forklarte i tingretten at han kort tid etter han ble fast ansatt i full stilling oppdaget at det var svært lett å stjele kontanter fra kassen uten at det ble oppdaget.

Etter at kunder hadde betalt kontant i kassen og ikke ville ha kvittering, slettet han varesalget, makulerte bongen og stjal beløpet kunden hadde betalt.

Da han etter litt under to år ble avslørt vedgikk han at han hadde underslått rundt 2,8 millioner kroner i kontanter. Overfor sjefene sine forklarte han at pengene var brukt på spill og hos Norsk Tipping .

Han gikk med på å bli pådømt i tilståelsessak. Men da saken skulle opp for retten høsten 2012 ønsket han ikke lenger å bli dømt gjennom en tilståelsesdom. Mannen mente beløpet han var siktet for var for høyt.

Returnert politiet

Dermed ble saken returnert til politiet for videre etterforskning.

Firmaet Skan-kontroll ble satt på saken for å dokumentere underslaget. De kom fram til at beløpet mannen hadde tatt utgjorde 1.737.019 kroner.  I Haugaland tingrett mente mannen at beløpet fremdeles var for høyt. Utskrift fra Norsk Tipping viste at han hadde brukt 600.000 kroner der.

En gjennomgang av mannens historikk fra kassene på butikken viste at han i tiden han jobbet der hadde solgt varer for 14 millioner kroner og at han hadde slettede varer og makulert bonger til en verdi av 5,5 millioner kroner.

Tingretten mente det var bevist at underslaget var på minst 1,7 millioner kroner og dømte han til fengsel i 18 måneder der åtte måneder ble gjort betinget med to års prøvetid. I tillegg ble han dømt til å tilbakebetale butikken 1.764.511 kroner.