Tabletter, hasj og elektrosjokk

Noen puttet tabletter i likøren. Hasjpåvirkningen skyldtes passiv røyking.