FAMILIEVOLD: Haugaland tingrett skriver i dommen at i denne saken er det snakk om gjentakende psykiske og fysiske krenkelser fra en person som skulle være en nær omsorgsperson.
– Som følge av handlingene ble fornærmede påført psykiske problemer i form av konsentrasjonsvansker, søvnvansker, hukommelsesvansker og noe selvskading, står det i dommen.
Jenta, som i dag er i tenårene, ønsket ikke å kreve oppreisningserstatning fra stefaren under rettsforhandlingene, der hun ble representert av advokat Odd Arild Helland.
– Det enkleste for meg hadde vært å ikke fortelle noen hva som har skjedd, sa jenta.
Retten åpner for jenta, som nå går til behandling, kan få senskader som følge av opplevelsene sine.

Karakteriserte utseende

Trakasseringen startet like før jenta kom inn i tenårene.
Da bodde hennes biologiske mor sammen med stefaren og jentas øvrige stesøsken.
I retten forklarte tiltalte at dette var i en periode der han og fornærmede fikk en stadig dårligere kjemi.
– Han angrer fælt på at han ga henne kallenavn, står det i dommen.
Selv om kallenavnene var få, ble de ifølge fornærmede servert ganske ofte.
Jentas utseende ble også karakterisert på en nedverdigende måte ved gjentatte anledninger.
I retten forklarte jenta at hun opplevde denne psykiske volden som den tøffeste.

Skjedde ukentlig

Selv om retten legger til grunn at hun er påført skade i strafferettslig forstand, er den ikke i tvil om at stefaren har utøvd vold mot henne.
Jenta har også forklart at hun ved enkelte anledninger ble brølt så høyt til – og så nært øret – at hun hadde problemer med å ligge på den siden han hadde brølt.
Fornærmede har vanskeligheter med å tidfeste alt som har skjedd, men sa i retten at hun var redd så ofte at volden må ha skjedd ukentlig.
I mars 2013 flyttet hun til sine besteforeldre, etter at hun hadde fortalt en slektning at hun ikke visste om hun orket mer. Etter at hun flyttet ut går det bedre med henne.

Forstår hun ble redd

Stefaren forklarte at han hadde tatt tak i jenta ved flere anledninger, og at han hadde vært sint når det skjedde.
Dermed forsto han også at jenta kan ha fått vondt.
Overfor retten medga han at han også forstår dersom hun ble redd av disse episodene.
Han forklarte at han trakk seg unna jenta da hun begynte å anklage ham for å slå henne.
For 34-åringen er sikker på at han aldri verken har slått jenta eller brølt til henne ansikt til ansikt.
Vedkommende som har behandlet jenta har uansett fått bekreftet en oppvekst preget av psykisk vold, avvisning, ignorering, utestenging og negative kommentarer.

Også mor ble tiltalt

Også jentas mor sto tiltalt i saken da den kom opp for Haugaland tingrett.
Påtalemyndigheten mente at hun også hadde gjort seg skyldig i fysisk og psykisk vold mot datteren.
Jenta forklarte at hun følte seg sviktet av moren i sin kamp mot stefaren, og at hun er skuffet over at hun ikke har grepet inn.
Men det kom fram i retten at mor aldri har sett at tiltalte har utøvd vold mot datteren. Retten mener heller ikke det er bevist utover rimelig tvil at hun var kjent med omfanget av trakasseringen jenta ble utsatt for.
Dermed konkluderer retten med at hun ikke har noe medvirkningsansvar, og således ikke kan dømmes.

Vurderer å anke

Tiltaltes forsvarer Bjørn O. Vikse forteller til Haugesunds Avis at hans klient foreløpig ikke har tatt stilling til om han skal anke dommen.
Det er en avgjørelse som trolig vil bli tatt i neste uke.
34-åringen må i tillegg til seks måneders fengsel betale saksomkostninger på 5.000 kroner.