Overgriper fikk skjerpet straff

Mannen som var tiltalt for gjentatte voldtekter av datteren fikk strengere straff enn aktor ba om.