Mann dømt for seksuell handling mot born

Ein mann er dømt til 60 dagars fengsel for seksuell handling mot ei jente på under ti år.