Advarte mot tiltalte i allerede 2017

De rettsoppnevnte sakkyndige, psykolog Dan Tungland og psykiater Kirsten Westlye, advarte mot tiltalte i allerede 2017.