Ber om ubetinget fengsel for mishandling av svoger

Aktor Elin Kongestøl ba om ubetinget fengsel. Forsvarer Christofer Arnø mente hans klient må frifinnes.