OSLO: Under åpningen av konferansen "Felles ansvar for forebygging av ekstremisme" i regi av Politihøgskolen tirsdag, lovet justisministeren økt satsing på overvåking av åpne kilder på internett hvor ulike former for hatideologier spres uten tilsyn.

Del på Facebook

– Jeg tror vi må bli bedre til å forstå. Vi må intensivere forskningen slik at politiet kan bli bedre til å forstå det som skjer på internett, sier Faremo til NTB.

Vil øke rammene

Hun sier dette blant annet er bakgrunnen for at Justisdepartementet i forslaget til neste års statsbudsjett har gått inn for å øke rammene for Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Etaten skal bli i bedre stand til å overvåke og analysere åpne ekstreme miljøer på internett.

Slike miljøer har vært sentrale for det mye omtalte manifestet til Anders Behring Breivik. Tirsdag ble det kjent at Breiviks forsvarer, advokat Geir Lippestad, vil stevne bloggeren Peder Nøstvold Jensen, kjent som Fjordman, som vitne i terrorsaken på grunn av hans ideologiske påvirkning av Breivik. Fjordman er sitert eller gjengitt over 100 ganger i manifestet.

Konferansen tirsdag er et ledd i regjeringens plan for å bekjempe radikalisering og voldelig ekstremisme. Samtidig åpnet ministeren også en nettside om radikaliseringsom skal fungere som en veileder eller et hjelpemiddel for ansatte i skolen, kommuner eller politiet.

Etnisk rensing

Også frilansjournalist Øyvind Strømmen, som har fulgt høyreekstreme miljøer på internett tett over flere år, deltok på konferansen. Han konkluderer med at framveksten av ekstreme blogger på internett, har senket terskelen for anonym deltakelse i debatter som fremmer hatideologi. Mens høyreekstreme tidligere ble forbundet med nynazister som samlet seg til marsjer eller kledde seg på spesielle måter, har det i tiden etter terrorangrepene i USA i 2001 vokst fram en ny bevegelse som frykter at en bølge av muslimer skal oversvømme Europa og USA. Denne bevegelsen drives langt på vei av bloggere som ikke viser seg offentlig, men som dyrker en ekstrem konspirasjon.

Strømmen nevnte flere av de største nettstedene som er kjent for å spre antiislamsk budskap. Han trakk videre fram Fjordman som et eksempel på en av disse ytterliggående bloggerne med mange lesere.

– De færreste vet hvor radikal og ytterliggående Fjordman er. Han har i det siste forsøkt å komme til orde med at det er islamkritikk han driver med, men det er det ikke, sier Strømmen. Han siterte et essay som konkluderer med at Fjordman går inn for å bruke etnisk rensing for å gjenreise den europeiske kulturen.

I sine møter med de psykiatrisk sakkyndige skal Breivik ha vist eller gitt uttrykk for de samme holdningene, holdninger som av psykiaterne er blitt karakterisert som uttrykk for et bisart, paranoid vrangforestillingssystem.

– Ideologisk ansvar

Etter innlegget kommenter Strømmen Lippestads ønske om å stevne Peder Jensen som vitne i den kommende rettssaken.

– Jeg synes det er veldig interessant at han gjør det. Jeg vil ikke si at det ligger noe direkte ansvar der for terrorhandlingene som skjedde 22. juli, men han har et ansvar for det ideologiske tankegodset som utløste dem. Derfor synes jeg det er viktig at Lippestad gjør dette. Da må Fjordman i retten og vise ansikt. Det vil helt sikkert bli diskutert i miljøet, og jeg tror det vil føre til et frafall, i alle fall i Norge, sier Strømmen til NTB.

Strømmen understreker at han ikke synes det er riktig å sidestille Fjordman og redaktør Hans Rustad av nettstedet document.no, hvor Anders Behring Breivik var aktiv.

(©NTB)