Retten var uenig om det meste

Fagdommer og meddommerne var uenige om det meste da de skulle dømme i en straffesak i Sunnhordland tingrett.