25-åring frikjent for voldtekt av 14-åring

Fagdommer kom i mindretall da Haugaland tingrett skulle avsi dom i voldtektssak. Påtalemyndigheten hadde lagt ned påstand om fem års ubetinget fengsel. Flertallet frikjente mannen.