POLITIKK: En skriftlig, hemmelig avstemning anses som et bedre kort for partileder Knut Arild Hareide, som må bruke landsmøtet fredag til å forsøke å overtale delegater som i utgangspunktet har tenkt å stemme for regjeringsforhandlinger med borgerlig side.

På fredagens landsmøte vil landsstyret foreslå at delegatene får velge mellom de tre alternativene – regjeringssamarbeid til høyre eller venstre, eller å bli i opposisjon. Deretter vil de to forslagene som får størst støtte, gå videre til en ny skriftlig avstemning. Et mindretall i landsstyret ønsker en åpen votering og at avstemningen skal foregå i en annen rekkefølge, fortalte partileder Knut Arild Hareide etter et knapt fire timer langt møte torsdag kveld.

– Det var et stort flertall i landsstyret, og dette vil jo bli gjenstand for en kort diskusjon og debatt i vårt landsmøte, som vil gjøre endelig vedtak på dette i morgen, sa Hareide til pressen.

Landsstyret har tidligere gått inn for at landsmøtet først stemmer over om partiet skal gå inn i regjering eller ikke, og deretter om det skal forhandles til høyre eller venstre.

Grøvan fornøyd

Parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan er fornøyd med kompromisset. Han har vært svært kritisk til hvordan landsstyret opprinnelig hadde foreslått å gjøre voteringen. Ikke minst ønsket han at hans eget veivalgsalternativ – å bli i opposisjon – skulle likebehandles med forslagene om å danne regjering enten med venstre- eller høyresiden.

– Dette betyr at vi får en god demokratisk behandling av de tre likestilte forslagene, i motsetning til det som landsstyret tidligere hadde lagt opp til, sier en fornøyd Grøvan.

Til gjengjeld har han gitt seg på sitt ønske om en åpen votering.

– Jeg har helt klart vært imot i utgangspunktet. Nå landet vi på et kompromiss. Det syns jeg er helt ålreit. Det blir ikke perfekt, men bedre enn det var. Og det vil jeg anbefale for landsmøtet, sier Grøvan.

Han kaller det en tydelig innstilling fra landsstyret og håper dermed at det får flertall når landsmøtet – med utsendinger fra alle fylkeslagene – skal avgjøre hvordan veivalget gjøres fredag.

– Uenig

En som ikke er like fornøyd er sentralstyremedlem Tove Welle Haugland. Hun vil at KrF skal forhandle om å gå inn i regjeringen til Erna Solberg (H) og ønsker at veivalget gjøres med en åpen avstemning.

– Det som ble lagt fram er et forslag som det var stor enighet om. Jeg er uenig i det. Jeg forholder meg til det landsstyret har vedtatt, og så er det landsmøtet som endelig skal bestemme seg for reglement, sier hun til NTB.

– Kommer du til å argumentere for åpen avstemning på landsmøtet?

– Jeg tror jeg skal avvente å se til landsmøtet, svarer hun.