STATSBUDSJETTET: – Dette er et godt grunnlag for de videre regjeringsforhandlingene, sa finanskomiteens leder Henrik Asheim (H) da resultatet av budsjettforhandlingene ble lagt fram tirsdag kveld.

– Vi har fått til en god enighet og takker de andre partiene, la han til.

Han mener at de viktigste satsingene er ivaretatt, og alle partiene står inne for resultatet.

KrF mener budsjettet innebærer en historisk økning i barnetrygden og engangsstønaden.

– Det er et kraftig løft for kommunene og barnehagene. Neste høst blir det 2.000 flere lærere, og lærerne vil få en egen mentorordning, sier KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad.

Budsjettavtalen ble – med noen utsettelser – godkjent av alle de borgerlige stortingsgruppene sent tirsdag kveld.

Avtalen slår blant annet fast at:

* 350-kronersfritaket for moms på netthandel fra utlandet fjernes fra 1.1.2020.

* Den nye satsen for barnetrygd blir 1.054 kroner måneden og vil gjelde fra 1.3.2019.

* Økt minstepensjon for enslige alderspensjonister med 4.000 kroner fra 1.9.2019.

* Bostøtte økes slik at enslige alderspensjonister med minstepensjon ikke mister bostøtte ved økt minstepensjon med 4.000 kroner.

* Omlegging av barnetillegget for uføre. Flertallet er enige om å øke taket i barnetillegget for uføre fra 95 til 99 prosent av tidligere inntekt med virkning fra 2020 og fremover.

(©NTB)