HAUGESUND: Strekket på Solvang forvandles til det ugjenkjennelige. Ikke minst takket være Kristoffer Sandhåland fra Sevland, som er maskinfører-lærling.

18-åringen sitter ved spakene i gravemaskinen som for tiden fornyer det gjengrodde partiet på Solvang.

– Mye folk går og sykler her. Vi får kommentarer fra mange som går forbi. De sier det blir fint, sier Kristoffer Sandhåland.

Sammen med en kollega klargjør han den slangeformede stien. Før asfalten skal legges.

Farlige episoder

Nederste del av Nedstrandgata fikk i fjor et etterlengtet rekkverk mot Skjoldavegen. Det vil si den ikke kjørbare forlengelsen som knytter gata og boligområdet til Skjoldavegen.

Der har det før vært farlig, fordi folk i alle aldre nærmest har hoppet ut av hekken for å krysse gata.

Nå hindrer nytt rekkverk at det er fri bane fra gangstien ut i den sterkt trafikkerte hovedveien. I stedet ledes det til og fra overgangsfeltet i krysset Skjoldavegen/Haakonsvegen ved Solvangen-kvartalet.

– Det har heldigvis ikke kommet meldinger om slike farlige episoder etter at gjerdet kom opp som sikringstiltak. Før ble det jevnlig meldt om farlige episoder, forteller veisjef Kjetil Lindanger i Haugesund.

Sikringen langs Skjoldavegen var ferdig i fjor.

Nå er trinn to i sving.

Der kommer Kristoffer Sandhåland og kollegene i Vassbakk & Stol inn i bildet.

Ferdsel og sikring

De har holdt på i noen uker, og begynner å nærme seg slutten.

Sykkel- og gangveien er mye brukt av folk som skal til og fra jobb. Strekket er også skolevei til og fra Solvang barneskole og Haraldsvang ungdomsskole.

Idrettsparken ligger like bortenfor. Derfor er det også mye farting langs gangstien og sykkelveien på ettermiddag og kveldstid.

– Området har vært viktig å få oppgradert. Det handler om ferdsel, som nå blir lettere. Ikke minst om sikkerhet, fordi området blir mer oversiktlig for myke trafikanter og for kjørende, sier veisjef Kjetil Lindanger.

Som et nytt parkanlegg

Oppgraderingen inkluderer massiv hogst av trær og fjerning av busker og kratt.

Det ligger en pen bunke ved av bjørk og selje langs arbeidsområdet.

– Det kommer ny asfalt og det blir sådd plen på begge sider av den fornyede veien.

Området framstår nærmest som et nytt parkanlegg under utforming. I tillegg er ny belysning underveis, med sterke led-lamper.

– Nye lamper er også satt opp rundt Solvang skole, som del av sikringstiltak.

Led-lampene skinner langs Tysværgata og Hervikvegen, og forvandlingen skal bli ekstra merkbar når høst- og vintermørket melder seg.

Deler kostnaden

Jobben koster rundt 800.000. Summen deles i to.

– Fylkeskommunale midler til trafikksikring er kommet. Haugesund kommune er også med i spleiselaget, forteller veisjefen.

Fordelingen er 50–50.

– Målet er å bli ferdig før det er helt mørkt til og fra skolene, og det klarer vi. Det er snakk om kort tid til alt er klart, sier veisjefen.

Delen av Nedstrandgata er regulert som sykkel- og gangsti, med tillatelse til kjøring til eiendommene.

Frisk melding

Maskinfører-lærling Kristoffer håper bilen hans kom med på noen av bildene til lokalavisen.

En særpreget liten doning med lasteplan.

– Hvis bestemoren min ser bilen min i avisen, vil hun nok kjenne den igjen, sier 18-åringen.

Ikke minst fordi kjøretøyet har en lett gjenkjennelig påskrift.

– Det er bilen det står «Fuck Off City Boys» på bak. Men jeg mener det jo bare på humor og løye da, for jeg liker selvfølgelig alle slags folk jeg, også de som kommer fra byen, smiler 18-åringen.