Gå til sidens hovedinnhold

Kronå forplikter

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Torsdag denne uke skal utbygging av Haugesund viktigste historiske område, Kronå, opp til politisk behandling i utvalg for plan og miljø. Vi i arkitekturopprøret Haugesund håper at politikerne stemmer for innbyggerinitiativet som ønsker en kommunal reguleringsplan. Da sikres områdets kulturhistoriske verdi.

Innbyggerinitiativet kom fordi Odd Hansen sitt tidligere og nåværende forslag til utbygging på Kronå ikke er i tråd med sentrumsplanen. I planen står det at Kronå kan og bør utvikles, men dette bør gjøres på annet vis enn med andre typiske fortettingsarealer i byen. Dersom dette gjøres rett kan Kronå bli en ny, men original liten bydel i nordre enden av Indre Kai. Odd Hansen sitt forslag vil ikke være en god måte å utvikle dette historisk viktige området på.

Ikke bare er forslaget til Odd Hansen i utakt med sentrumsplanen. I høringssvarene er fylkesrådmannen, fylkeskonservator og byantikvaren hovedsakelig negativ til forslaget. Dette er fagekspertise vi må lytte til. Kronå inngår også i Riksantikvarens NB!-områder, som er en landsdekkende oversikt over byer og tettsteder med kulturmiljøer som har nasjonale interesse. I Riksantikvaren sin bystrategi fra 2017 uttrykkes det at i historiske bymiljøer, som Kronå, skal man ha mer tilpasning og mindre kontrast. Odd Hansen sitt forslag er en kontrast, ikke en tilpasning.

Det har vært et stort folkelig engasjement rundt Kronå. Mange haugesundere ønsker at Kronå, som et felles byrom, skal formidle vår historie på en god måte. Det tror vi best gjøres gjennom en kommunal reguleringsplan. Vi håper politikerne er enig i det.

Kronå er Haugesunds fødested, og representerer byens vekst fra 1800-tallet. Å utvikle området forplikter, fordi Kronå er viktig for byens identitet og skal formidle byens historie til fremtidens generasjoner.

Kommentarer til denne saken