På bakgrunn av Odd Hansen AS sin søknad om å få bygge boliger på Røthing-kaien, er det skrevet mye om Kronå i avisen. Basert på alle avisinnleggene har jeg inntrykk av at man plasserer Kronå feil på kartet. Mandag 13.12. har styret i lokalforeningen av Fortidsminneforeningen også gitt en beskrivelse av stedet Kronå som ikke passer med faktum. En oppklaring synes nødvendig. Jeg tillater derfor å henvise til overlærer L. Halvorsen sin bok om Haugesund utgitt i 1916. Halvorsen skriver (s. 14 i boken) at det på fastlandet ved Haugesund ligger et gjestgiveri. Gjestgiveriet har ligget der i uminnelige tider. Det har navnet Kroen og skal være det eldste spor av bebyggelse i Haugesund. Stedet gjennomgikk flere eierskifter før det i 1809 kom i familien Møllers eie. Det er ikke tvilsomt at Kroen har ligget på fastlandssiden straks sør for broen til Hasseløy. Navnet Kroen er senere blitt omdøpt til Kronå på folkemunne.

I 1826 kjøpte Christian Christiansen d.e. handelssted i " Sundet " av gjestgiver F. Schæfer. Det hadde sin beliggenhet sør for Kronå. Dette bygget ble i 1830-årene erstattet med et nytt bygg.

I 1957 brant gjestgiveriet Kronå ned. Kommunen ga tillatelse til oppføring av et større kontor og industribygg (Vico-bygget). Som kjent brant også dette bygget ned. Eierne fikk oppføre et større leilighetsbygg. Dette bygget er nå ferdig og eierne har flyttet inn. Byggets navn er Kronå Brygge.

Christiansens eiendom har aldri vært benevnt Kronå. Det eneste som er igjen av Kronå er således navnet på leilighetskomplekset som er ført opp på det sted gjestgiveriet Kronå i sin tid hadde sin beliggenhet.

Kanskje det er på tide å bruke riktig betegnelse på det areal som er omsøkt til bebyggelse ? Siden Christiansen eiendommen har vært eid av familien Røthing i lang tid og byens befolkning har godt kjennskap til den virksomhet som har vært drevet på stedet ( salg av bygningsartikkler ) bør det etablerte navnet, Røthingkaien, brukes.

Halvor Urrang Simonsen