Forbrytelse, straff og forebygging

HJELP: – Vi trenger flere alternativer til fengsel, der mennesker kan få hjelp til de utfordringer de rent faktisk sliter med, skriver advokat Ingrid Lauvås. Arkivfoto: Gaute-Håkon Bleivik

HJELP: – Vi trenger flere alternativer til fengsel, der mennesker kan få hjelp til de utfordringer de rent faktisk sliter med, skriver advokat Ingrid Lauvås. Arkivfoto: Gaute-Håkon Bleivik Foto:

Av
DEL

KronikkDagfinn Torsveit skriver i sin kronikk i Haugesunds avis 06.03.19 at «vanskelig barndom ikke kan gi deg blanco fullmakt til senere i livet å plage andre med kriminalitet». Videre at «noen av dem sliter også med rus og psykiatri, som til stadighet går igjen, de er gjengagskriminelle, og får dom etter dom». Formelen på å løse dette skal visstnok være en minimums fengselsstraff ved gjentatt kriminalitet innenfor en viss tidsramme.

Jeg klarer ikke la kronikken stå uten å si tydelig ifra at jeg tar sterk avstand fra forslaget. I mitt virke som advokat kommer jeg tett inn på den elendighet som dessverre er en del av vårt samfunn. Jeg kommer tett inn på personer som har levd i et oppvekstmiljø vi vanskelig kan forestille oss. Personer som aldri har fått en mulighet i livet. Ingen jeg har møtt tror de likefullt har blankofullmakt til å plage andre med kriminalitet. De havner i de kriminelle miljøene på søken etter tilhørighet. De havner i rus på jakt etter ro. De søker den trygghet vi som samfunn aldri klarte å gi dem.

Jeg er av den oppfatning at dersom alle barn fikk en trygg og god barndom kunne vi spart samfunnet for mye kriminalitet.

Tanken bak straff er allmennpreventivt og individualpreventivt. Det vil si at en skal hindre andre i samfunnet fra å begå samme straffbar handling, samt hindre at individet selv igjen skal foreta en straffbar handling. For de mennesker Torstveit snakker om har jeg ingen tro på at straff i fengsel funker individualpreventivt. Fengsel er synonymt med oppbevaring. Ikke rehabilitering. Ikke behandling. Flere år i fengsel løser ingenting for mennesker som har fått de dårligste kortene utdelt i livet.

Det er mye bra som skjer hva gjelder straff. Personer med rusmiddelavhengighet kan for eksempel nå dømmes til narkotikaprogram med domstolskontroll, ND. Da vil de kunne få et skreddersydd program som følger deres behov, herunder behandling. Programmet går over år, og domstolen kontrollerer fremgangen. En sprekk er ikke ensbetydende med fengsel. Slike tiltak trenger vi flere av. Vi trenger flere alternativer til fengsel, der mennesker kan få hjelp til de utfordringer de rent faktisk sliter med.

Kriminaliteten er nemlig ofte bare et symptom på et så uendelig større problem. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags