Genistreken til Bergen

Arnfinn  FørsundDaglig leder Hordalandsdiagonalen

Arnfinn FørsundDaglig leder Hordalandsdiagonalen

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

KronikkStadig flere peker på at armen til Bergen er en nødvendig del av det fremtidige Øst – Vest-sambandet. I øyeblikket pågår utredninger om innkorting av E 134 i Telemark og sammenligninger mellom Rv52 og Rv7 for strekningen Voss–Gol.

Utrederne i Statens vegvesen har måttet utsette ferien til elgjakta for å kunne komme i mål med innstillingen om hva som bør bli Øst–Vest-hovedvei nr. to. Som kjent var E 134 det soleklare valget som den første.

På møtet i samarbeidsgruppen for KVU Voss–Gol den 20. juni i Ullensvang og på møte 23. juni i Seljord presenterte Vegvesenet sine foreløpige KVU-analyser for henholdsvis Voss–Gol og mulig innkorting av traseen for E 134 i Telemark. Begge utredningene er avgjørende for hvorvidt Hordalandsdiagonalen blir en del av E 134, den nye hovedveien Øst–Vest som allerede er valgt.

Når det gjelder innkorting i Telemark, så er alle analysene entydige: Innkortingen i form av trasé via Rauland kommer klart best ut i alle analysene.

Kortere reisetid enn forventet

Dette er svært positivt for Hordalandsdiagonalen. Det er også verdt å merke seg at Statens vegvesen nå har lagt inn 90 km/t på E 134 over Haukeli i sine planer og analyser. Denne høye hastigheten fører til enda større reduksjon av reisetiden både til Haugesund og Bergen enn det som ble lagt til grunn i Øst–Vest-utredningen.

Rv 52: Best i tre av fire analyser

Når det gjelder KVU-utredningen for Voss–Gol er analysene jevnere. Rv52 Hemsedal kommer noe bedre ut i tre av analysene som Vegvesenet har gjennomført, mens Rv7 og Rv52 kommer noenlunde likt ut i den siste. Det er imidlertid slående at utbyggingskostnadene for Rv7 over Hardangervidda vil være hele 8 milliarder kroner dyrere.

På regionale virkninger er det nesten jevngodt løp mellom Rv52 og Rv7, med en ørliten fordel til Rv7 – under forutsetning av at ferjefri E 39 er ferdig utbygd. Analysen viser imidlertid at Hardangervidda har en vesentlig større regional fordel dersom ferjefri E 39 ikke realiseres. Dette er et høyst overraskende resultat, som naturlig nok har skapt reaksjoner. Fylkesordfører for Sogn og Fjordane, Jenny Følling, understreker at ferjefri E 39 tross alt er vedtatt, og det er et samferdselsprosjekt som et samlet Vestland støtter. Det er kun et tidsspørsmål om når det skal gjennomføres.

Samtidig understreket ekspertene fra Vegvesenet på KVU-samlingen den 20. juni at dersom Hordalandsdiagonalen legges inn som en forutsetning i analysene, endrer trafikkbildet seg totalt til fordel for Hemsedal. Det blir spennende å se de konkrete tallene i Vegvesenets ferdige utredning.

Dette er imidlertid slett ikke overraskende, for det er helt i tråd med hva Statens vegvesen avdekket i Øst–Vest-utredningen som ble presentert i fjor.

Et betryggende signal fra Høyre

I denne sammenheng er det betryggende at leder i Stortingets transportkomité, Nicolai Astrup fra Høyre, gjentatte ganger har uttalt at Hordalandsdiagonalen vil være en del av totalvurderingen når man skal velge Øst–Vest-hovedvei nr. 2. Astrup har også understreket at Høyre ennå ikke har konkludert i denne saken.

Det vi er sterkt uenig i, er påstanden fra Astrup og enkelte av hans partikolleger om at «armen til Bergen» er så dyr og ligger så langt frem i tid at det ikke er hensiktsmessig å utrede dette prosjektet nå.

En fullverdig E 134

NTP-forslaget har nylig vært på høring. Analysene fra Statens vegvesen viser at samfunnsnytten for flere enkeltprosjekter på E 134 faktisk blir negativ, dersom man mot formodning skulle vedta å gjennomføre disse uten innkorting i Telemark, uten «ferjefri arm til Bergen» og uten sammenhengende utbygging.

Næringslivet mener helt klart at AS Norge ikke har råd til å vente med å bygge ut en fullverdig E 134, et prosjekt som har en samfunnsnytte på minst 26 milliarder. Nytteverdien er etter all sannsynlighet blitt betydelig større enn som så, nå når Vegvesenet både har økt farten over Haukeli til 90 km per time, og fagekspertene anbefaler en sammenhengende utbygging. Også dette siste er noe vi lenge har anbefalt.

Når Statens vegvesen legger frem sin innstilling 1. september, forventer vi at hovedtallene i Øst–Vest-utredningen blir lagt til grunn, sammen med de nye analyseresultatene i KVU-utredningene som nå pågår for Voss–Gol og innkorting i Telemark.

Regjeringen kneblet Vegvesenet

Som fagetat må Statens vegvesen ha frie hender til å lage de utredningene som er nødvendige. Det er høyst problematisk at Solberg-regjeringen beordret Vegvesenet til å avstå fra å utrede det som Øst–Vest-utredningen dokumenterer vil være Norges mest lønnsomme samferdselsprosjekt: «Ferjefri arm til Bergen».

Derfor gikk kommuner og næringsliv på både Vestlandet og Østlandet sammen og bestilte en grundig fagutredning om armen til Bergen. Denne utredningen ble utført av Multiconsult og Norconsult – to anerkjente konsulentselskaper som faktisk er mye brukt av Vegvesenet og andre statlige etater. Denne «mini-KVU» ble 24. mai presentert på en høring på Stortinget. Utredningen bør være en del av beslutningsgrunnlaget videre.

Et samlet krav fra næringslivet

Nå står et næringsliv med over 300 milliarder i omsetning, NHO, LO og Norsk Industri sentralt, samt fylkeskommunene Hordaland, Telemark og Sogn og Fjordane fylkeskommune bak et enkelt samlet krav: «Ferjefri arm til Bergen» må utredes nå. Og kravet er ganske enkelt at Statens vegvesen utreder alle alternativene, fra Sunnhordland i sør til traseer gjennom Fusa og Kvam i nord.

Vi har full tillit til at Statens vegvesen utfører et grundig utredningsarbeid og finner den optimale traseen mellom E 134 og Bergen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags