I mange familier er det historier som bør deles. I min familie er det en slik historie. Den har tilknytning til det kommende jubileet for Riksmonumentet.

I forbindelse med innvielse av Riksmonumentet på Haraldshaugen i 1872 var det storslått feiring i Haugesund. Regjering, Storting, Høyesterett var alle representert sammen med representanter fra alle fylker. Den svensk-norske kronprinsen, Oscar, var den mest prominente gjest. Det ble sagt at det denne dag var 20.000 tilreisende i Haugesund for å delta i feiringen. Det var mye når innbyggertallet i Haugesund på dette tidspunkt var ca. 4.000. Det viser også hvor viktig reising av minnesmerke var for den gryende nasjonalisme som gikk gjennom den norske befolkning på denne tid. Norsk og utenlandsk presse var til stede for å dekke begivenheten.

Etter gudstjenesten den 18.07. hadde Ole Michael Christiansen stilt sin bolig til disposisjon slik at Oscar kunne ta imot deputasjoner og autoriteter som ville gjøre ham oppvartning. Oscar gjorde et meget godt inntrykk på alle. Han fremstod som en ydmyk, veltalende og klok person for alle som hadde kontakt med ham.

Etter at mottakelsene var ferdig, stanset prosesjonen som var på vei til Haraldshaugen utenfor Christiansen sitt hus. Her ble kronprins Oscar innlemmet i prosesjonen og toget fortsatte til Haraldshaugen for innvielse av Riksmonumentet.

Da Oscar forlot Ole Michael Christiansen, ble han overrakt en gave fra kronprinsen. Dette var en langpipe med hodet laget av merskum. Lokket på pipen er i sølv med en medaljong bestående av et portrett av Oscars oldefar, kong Carl Johan. Gjennom arveoppgjør er denne pipen nå hos undertegnede. Dessverre er pipens skaft kommet bort slik at det kun er pipehodet som er tilbake. Jeg har tatt et bildet av pipen som jeg deler med avisens lesere.

Kanskje det er andre som har en historie som kan være av interesse for avisens lesere?