KARMØY: Bedehuset er oppført i 1904, og fram til 1990 ble det benyttet som bedehus og forsamlingshus. I fjor overtok Vest-Karmøy yngre lokalhistoriske forening sammen med Fosen bedehusstyre bedehuset. De unge entusiastene setter nå bedehuset i stand som museum over bedehuskulturen på Haugalandet.

LES OGSÅ: Skaper nytt liv i 112-årig bedehus
LES OGSÅ: Bedehus søker kjæreste

Totalt er 23 prosjekter fra Rogaland med søknadssum under 200.000 er nå ferdig behandlet, og sju av disse prosjektene har fått 600.000 kroner til sammen. De resterende prosjektene behandles i Kulturminnefondets styre i mars, og alle tildelinger for 2017 blir da klare, melder fondet i en pressemelding.

Prosjektene i Rogaland som har fått støtte så langt, er:

  • Bolighus Solbjørgveien 1, Stavanger
  • Skorstein – grue, Sokndal
  • Istandsetting av gruepeis, murte ovner og pipe på Rosland, Sokndal
  • Restaurering av ildsteder i Berthahuset, Karmøy
  • Hammeren Gnr 27 Bnr 12, Lund
  • Fosen bedehus, Karmøy
  • Vibrandsøy gnr. 37 bnr. 20, Haugesund

Fakta

Kulturminnefondet er et statlig forvaltningsorgan med formål om å styrke arbeidet med, og bevare verneverdige og fredete kulturminner, og er et lavterskeltilbud til private eiere av verneverdige kulturminner. Kulturminnefondet skal bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping. Siden oppstarten i 2003, har Kulturminnefondet delt ut nærmere 650 millioner kroner i tilskudd til bevaring av verneverdige kulturminner i Norge.

Kilde: Kulturminnefondet