LYRIKK: Haugesunds Avis og Vise- & lyrikkfestivalen inviterer igjen til diktkonkurranse. Vi ønsker oss dine dikt – maksimum tre dikt per innsender – og du kan få diktene dine på trykk i avisen og bli vurdert av en dikt-kompetent jury.

Juryen har vært den samme i tre år og består av Odd Eirik Færevåg, Ingeborg Kringeland Hald, Andreas Meland, Eli Sol Vallersnes og Frank Krogh Kongshavn.

– Diktkonkurransen har vært veldig populær med rundt 200 dikt årlig. Det er en lav terskel for å bli med, og en fin arena for å teste ut om det en skriver betyr noe for andre enn seg selv, sier Krogh Kongshavn.

Godt tenkt

Vinnerdiktets opphav får en slot under Vise- & lyrikkfestivalen på Høvleriet 3.–4. juni.

Haugesunds Avis vil også presentere utvalgte dikt på Puls-sidene ved anledning.

Odd Eirik Færevåg synes det er kjekt å sitte i juryen og lese lokale folk sine tanker.

– Det er et godt spenn. Greit å se forskjellig uttrykk, og ofte blir jeg overrasket over noe som er både er godt tenkt og godt formulert, sier Færevåg.

Frank Krogh Kongshavn sitter i den innerste kretsen av Vise- & lyrikkfestivalens ledelse, og han mener diktkonkurransen er en viktig del av festivalen.

– Diktkonkurransen gjør at festivalen varer lenger enn de to kveldene på Høvleriet. Og så gir det festivalen legitimitet, sier han.

Betingelser

Noen betingelser følger med. Kun tre dikt per innsender. Vi ønsker ikke sangtekster. Skriv på norsk. Frist for å sende inn er fredag 20. mai.

– Jeg har også et ønske om at poetene stryker den siste linjen i diktet sitt. Ingen trenger å banke inn budskapet, sier Odd Eirik Færevåg.

Diktkonkurransen er tuftet på at mange sitter hjemme og skriver sine dikt. Og det er enkelte linjer som går igjen.

– Det er greit å skrive om våren, men de behøver kanskje ikke å nevne ordet vår for å kunne si noe om våren, frir Krogh Kongshavn til inn- senderne.

Juryen oppfordrer diktfolket til å være dristige, eksperimentere og sende inn sine tekstlinjer.

– Dette er gøy og her er alle vinnere, sier Ingeborg Kringeland Hald.

Dikt sendes på e-post tilpuls@h-avis.no.

Eller per brev til Haugesunds Avis, Postboks 2024, 5504 Haugesund.

Frist: 20. mai.