Søker etter leder for kultur- og bydelshusene

– Dette er en helt åpen utlysning som alle kan søke, sier kommunaldirektør for kultur, idrett og frivillighet, Simon Næsse.