3 av 9 stipend til Haugesund

Artikkelen er over 5 år gammel

Tre av ni kulturstipend fra fylkeskommunen gikk i år til Haugesund. Neste år er det mer penger å hente fra fylket.

DEL

DANS/MUSIKK/IDRETT: Det var mange sterke søkere til utviklingsstipend i år. Av 42 søkere ble det valgt å fordele midlene, som i år var på 206.000,- på hele ni stipender.

Hoveddelen av søkere (22) var innen visuell kunst og fire stipender gikk til kunstnere innenfor dette feltet. Ett litteraturstipend ble delt ut, to i musikk og to innenfor dans og idrett.

Her er begynnelsen til de lokale tildelingene:

- Musikk:

Lene Rudbæk Romseland, har bakgrunn med operastudier i København. Hun har hatt en rekke solistkonserter og oppdrag, og er dirigent for flere kor i Haugesundsområdet. Siden 2010 har hun vært kunstnerisk leder for Haugesund Kammeropera. Romseland gjør en stor innsats for musikklivet i Haugesund og ønsker å videreutvikle seg innen operasang, ta sangtimer, få inspirasjon og knytte nettverk i operamiljøet i Oslo. Hun er tildelt kr. 26.000 i stipend.

- Dans og idrett:

Innenfor dans og idrett var det få søkere (to i hver kategori) og her ble to unge talent fra Haugesund valgt ut: Rikke Westerlund Lie er danser med utdannelse fra Oslo og New York. Hun har deltatt som skuespiller/danser/koreograf i en rekke oppsettinger, er grunnlegger av Kompani Haugesund og en viktig ressurs for å utvikle dansemiljøet i regionen. Hun ble tildelt et reisestipend på kr. 15.000 for å ta kurs og mesterklasser i New York.

Rikke Westerund Lie

Rikke Westerund Lie

Emma Hald fra Haugesund var årets yngste stipendmottager. Hun trener aktivt i Haugesund Vektløfterklubb og har hatt stor fremgang det siste året. Hennes målsetting er å komme på satsingslaget mot OL 2020. For å oppnå dette vil hun trene med landslagstrener i Førde og har fått et trenings/reisestipend på kr. 20.000.

Faglige instanser har vært inne og bistått med å vurdere søkerne. Rogaland Idrettskrets, Rogaland Kunstsenter, Norsk Forfattersentrum Vestlandet, Rogaland Musikkråd og Regional Arena for Samtidsdans, (RAS) har alle bidratt med rådgivning.

Mer penger å hente neste år

Det ble vedtatt ny kulturplan i fylkestinget 21. apri. Derfor blir det  i 2016 er det satt av 1 stipend a kr 100.000 innenfor hvert av feltene litteratur, visuell kunst, teater, dans, musikk og idrett, med totalt kr. 600.000 til kulturstipend.


Neste søknadsfrist er 1. april 2016. Her kan du lese de nye retningslinjene. Nye retningslinjer for kulturstipend (ekstern lenke)

Artikkeltags