HAUGESUND: Haugalandmuseet er fellesnavnet til blant annet Dokken, Karmsund folkemuseum, Haugesund billedgalleri og Arquebus. Kulturrådet har vært ute på tur og vurdert samtlige museer i Rogaland.

Haugalandmuseet får ros og ris.

Museet får gode skussmål for formidlingsarbeidet sitt. Mangfold og inkludering blir løftet fram.

– Haugalandmuseet har imidlertid noen utfordringer med oppbevaringsforhold, kanskje spesielt for fotografier og kulturhistoriske gjenstander. Museet har også utfordringer med tilstanden på den kulturhistoriske bygningsmassen. Museet har hatt en svak utvikling av forskningskompetanse de siste årene, og vurderes i likhet med bevaringsarbeidet som mindre tilfredsstillende, skriver Kulturrådet.