Kvartetten har mange jern i ilden

Firerbanden fra Skåredalen, Solvang, Bleikemyr og Veavågen kaller seg Aesthetic Boys og driver med mye rart fra kontorplassen over Spar Sørhaug.