Denne lasten gav havnevesenet en uventet utfordring

Trafikktrøbbel på Sørlandet gav plassmangel på Husøy.