På jobb med kystens vaktmestere

Helt siden man begynte å tenne bål i strandkanten for å vise båtfolket riktig vei, har lysene langs norskekysten vært viktige for å holde kystleden trygg. Årlig bruker Kystverket store ressurser på å vedlikeholde fyrlykter og andre sjømerker.
Publisert