I et innlegg nylig ( 6.1 i HA ) uttaler, Steffen Kristensen, en ivrig turgåer, sitt inderlige ønske om at kommunen snarest med ekstern (innleid ) arbeidskraft må nå snarlig få ryddet bort/ tatt vekk alt fra disse hogst/ trefellings-områdene sør for Eivindsvannet.

Men før jeg fortsetter mitt innlegg, vil jeg først benytte anledningen til å gi vår alles parksjef, Vegard Forberg, honnør og den største takk for en utmerket og glimrende jobb han og kommunen har fått tilrettelagt for oss alle innbyggere.

Men for å fortsette dette jeg først startet med, så kan verken jeg eller min hund, og flere med oss, ikke begripe at dette skal være et visuelt og estetisk " reelt" problem. Disse millioner av greiner i ulike størrelser og fasonger, er jo heller ikke elementer som ikke hører naturlig hjemme i området.

Kristensen sitt innlegg kunne nesten høres ut som om at dette var snakk om større plastikk - biter i sterke unaturlige farger som var blitt liggende tett i tett og oppå hverandre og strødd utover et større tur/ rekreasjonsområde. Og om så var tilfelle hadde jo dette vært svært skjemmende og upassende for omgivelsene og for alle turgåerne på både to og fire bein.

Og avslutningsvis vil jeg også tilføre at at det er flere større skogsområder kommunen nå har tatt ut trær fra. Og om kommunen skulle ryddet bort alle greinene fra alle disse områdene, hadde dette jo SELVSAGT blitt et svært tidkrevende, og til slutt, men ikke minst, blitt et svært kostbart prosjekt å realisere.

Helt avslutningsvis vil jeg gjøre oppmerksom på at dessverre så har mange et amatørmessig forhold (ikke tilstrekkelige kunnskaper/ forutsetninger) til skogsdrift selv om noen hardnakket uttaler seg eksplisitt og konkret om skogsdrift.

Intensjonen til kommunen er jo at dette som faller ned/ blir liggende igjen nede i grunnen/ naturen på naturlig vis, eller blir av mennesker (kunstig) felt/hogd ned, skal bli liggende der for å råtne og da gå tilbake til naturen igjen.

Og dette vil jo da "naturligvis" ta den tiden dette måtte " naturlig" ta.