Da jeg gikk inn i politikken hadde jeg to mål.

Å jobbe for å utvikle Karmøy til å bli en enda bedre kommune å bo i.

Å jobbe for å bygge en slagkraftig region hvor kommunene samarbeider regionalt om de store oppgavene.

De siste årene har konflikten rundt brann og redningssamarbeid stått i veien for regional utvikling. Om vi skal klare å utvikle regionen vår må vi finne en løsning på dette problemet.

La oss glemme det som har skjedd hittil, la oss slutte å gå og skule på hverandre og heller bruke felles krefter til å finne løsningen – for løsningen finnes.

I utgangspunktet burde kommunene aldri ha blandet seg inn i lokalisering av hoved-brannstasjon utover det som står i vedtaket om at stasjonen skal ligge i aksen Norheim – Raglamyr.

Haugesund og Karmøys fastlandsdel er å se på som kjernen i et beredskapsområde og skal kunne dekkes av en stasjon. Da er det avgjørende at denne ligger plassert slik at den kan nå alle brannobjekt innenfor tidsfristene som forskriftene stiller.

Konsekvenser

Resultatet av uenigheten kan fort bli at beredskapsområdet får to «hovedbrannstasjoner». Å bygge to store brannstasjoner med et par kilometers avstand vil være uansvarlig bruk av offentlige midler.

Kostnader til bygg er en liten del av bildet. Den store unødvendige bruken av driftsmidler ved en slik løsning vil en ikke kunne forsvare i det hele tatt.

Forskjellen på å gjøre dette arbeidet hver for seg eller sammen beløper seg fort til minst 10 mill. pr år i rene driftsutgifter. Penger som ingen av kommunene på Haugalandet har råd til å sløse bort.

Er jeg naiv?

La oss legge gammelt oppgulp, stolthet og stahet til side og finne ut av dette - sammen.

Vi kommer ingen vei med skyggeboksing. Jeg skal ikke påberope meg å sitte på løsningen, men deler gjerne en idé med Haugalandet som jeg håper at brannfaglig kompetente mennesker kan vurdere.

I Rennesøygata, et steinkast fra tomta Haugesund ønsket før bruddet, ligger en tomt som fort kan vise seg å bli løsningen i saken. Plassering er i henhold til kommunenes vedtak, den er i henhold til krav om utrykningstid til hele beredskapsområdet og den er stor nok til å kunne utvikle fremtidige beredskapstjenester på samme tomt og utnytte synergier som eventuelle samlokaliseringer vil gi.

Stolthet trumfer løsning?

Alle parter har dessverre gått så høyt ut på banen i denne saken at noen uansett vil oppleve å tape ansikt. Jeg er overbevist om at dette fort vil prelle av og gå over. Jeg er sikker på at vi i stedet for kommer til å bli husket som voksne ansvarlige politikere som svelget stolthet og gjorde det som var nødvendig for å gjøre det beste for regionen.