HAUGESUND: Avslutningen på 7. klasse forsvant i koronavåren 2020. Det samme gjorde samlingene på Stemnestaden som skulle gjøre overgangen til ungdomsskolen enklere.

Etterpå har det blitt mer hjemmeskole enn noen kunne se for seg. Nå er det siste året på ungdomsskolen som gjelder for 2007-kullet, og målet for denne gjengen er et tiendeklasse-ball i februar med en helt ny vri.

– Vi ønsker å lage et felles ball for alle tiendeklassingene i Haugesund. Et som alle har råd til, og lyst å komme på, forteller Herman Rusås Storebø.

– Det er 450 tiendeklassinger i år, fordelt på offentlige og private skoler, og Breidablik læringssenter, legger Dag Robert Austad Skaar til.

Ball søker sponsorer

Sammen med medelevene Håkon Høvring Andersen, Henrik Aukland Sandtorv, Sarah Jayne Vedå Frey og Anna Staupe Aksdal fra Haraldsvang ungdomsskole, utgjør de gjengen som står bak planleggingen og utformingen av happeningen i februar.

– Vi har booket Byscenen som arena for ballet. Nå jobber vi for å få på plass underholdning og mat. Vi har også søkt kommunene om en garanti på 210.000 kroner. Får vi det, blir ballet gratis for alle.

Vanligvis arrangerer ballkomiteer på den enkelte skole sine egen fester, og billettprisen ligger fort opp mot 450 kroner pr. person. I tillegg kommer antrekk, og det den enkelte ellers legger i forberedelser.

Etter at bekreftelsen er kommet fra Haugesund kommune, de får garantien, er det klart at de kan invitere til gratis ball i februar. Og legger opp til at heller ikke antrekk skal være en hindring.

Fest-loppemarked

– For at det skal være enkelt å finne et brukt og rimelig antrekk arrangerer vi loppemarked på Forandringshuset. Frisen for å lever inn klær er 13. januar. På markedet kan folk komme og selge eller bytte bort kjoler og dresser de ikke trenger, og du kan finne et rimelig antrekk, sier Sarah og Anna.

De seks ungdommene har alle gått på prosjektlederskole på Fellesverket dette skoleåret, som en del av valgfaget arbeidsliv. En nyttig erfaring, forteller de.

– Vi presenterer oss, deltar i møter ulike møter og lærer hva som kreves i arbeidslivet, og i møte med andre. I tillegg til å lære å planlegge og gjennomføre et stort prosjekt som dette ballet.

Jobben gjør de i fellesskap med Fellesverket, Forandringshuset og Skattkammeret, som støtter prosjektet.

Neste post på programmet er å kontakte mulige sponsorer. Jo mer støtte de kan få, jo bedre ball blir det.

– Vi er inne i en tid der mange familier sliter økonomisk, samtidig som at prisene har økt. For å få dette til trenger vi flere samarbeidspartnere og sponsorer som kan bidra økonomisk eller med andre ressurser, forteller elevene.

Altfor mye pc-tid

De er ikke i tvil om at et felles arrangement trengs.

– Det er utrolige mange ungdommer som har sittet mye hjemme foran pc-en de siste årene. Vi begynte på ungdomsskolen uten å ha møtt klassekameratene på forhånd. Det har ikke vært de enkleste årene sosialt. Nå er et viktig å kunne møtes, ikke bare med de du går i klasse med og på skolen med. Men på tvers av skolene. Det kan også gjøre det enklere for flere å melde seg på.

For å finne ut hva medelevene på skoler over hele byen blant annet synes er viktig på et juleball, har de sendt ut spørreskjemaer og fått over 200 svar.

– Underholdningen og maten er det mange som trekker fram som viktig. Over 70 prosent har også svart at de kan tenke seg å gå på et felles ball. Vi har også spurt om hvilken type underholdning de ønsker seg.

For å kunne invitere alle til et gratis ball, må de hele tiden tenke alternativer for å holde prisene nede. Samtidig er det viktig å stelle i stand en skikkelig fest. En rusfri en.

– Det blir forsterket vakthold. En kombinasjon av profesjonelle og foreldre, fortelle gruppen.

Hva som blir det endelige underholdningen og menyen vil de ikke røpe ennå. Selve ballet går av stabelen den 11. februar neste år, og komiteen vil fortsatt ha noen overraskelser på lur.

De understreker at målet er at dette skal bli en fast tradisjon i Haugesund.

– En annen måte å ha ball på, et inkluderende ball hvor økonomien ikke er avgjørende for om du kan være med eller ei.