KRIM: Dommen mot Bertheussen falt i Oslo tingrett fredag ettermiddag. En enstemmig rett er ikke i tvil om at det var tiltalte selv som utførte en rekke handlinger som rammes av straffelovens forbud mot angrep på demokratiet.

Straffen på ett år og åtte måneders fengsel er noe lavere enn aktors påstand, som var på to års fengsel.

– Det er en samlet vurdering av bevisene i saken som ligger til grunn for rettens konklusjon, sa tingrettsdommer Yngvild Thue før hun startet med redegjørelsen for domspremissene.

Bertheussen er dømt for åtte tilfeller av trusler mot sin samboer og daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), hans partifelle og regjeringskollega samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og ektemannen hennes, stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp).

Den omfattende dommen, som er på 125 sider, begrunner også hvorfor retten mener det var hun som antente søppeldunken på gårdsplassen utenfor boligen hun deler med Wara og forsøkte å tenne på parets bil.

Retten mener derimot det ikke er bevist at hun begikk handlingene for å vekke mistanke om at utenforstående sto bak.

«Ways of Seeing» sentralt i motivet

Sentralt i saken står det faktum at Bertheussen var svært opprørt over at huset som hun og daværende justisminister Tor Mikkel Wara bor i på Røa i Oslo, var blitt filmet, og opptaket ble brukt i teateroppsetningen «Ways of Seeing» på Black Box høsten 2018. Bertheussen protesterte mot bruken, og det var etter dette at de mange hendelsene mot boligen i Vækerøveien begynte å inntreffe.

I flere måneder etterforsket politiet sakene uten å finne noen mulige mistenkte. Først etter at Wara og Bertheussens bil ble antent natt til 10. mars 2019 begynte etterforskerne å fatte mistanke til at det var noen i familien som ble rammet av truslene, som også sto bak. Fire dager senere ble Laila Anita Bertheussen siktet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og tatt inn til avhør.

– Tiltalte brukte alle tilgjengelige kanaler for å skape oppmerksomhet om «Ways of Seeing». Intensiteten i hennes engasjement belyser motivet i denne saken, konkluderte Thue.

– Hun var svært opprørt over teaterstykket. Retten legger til grunn at dette var motivet for at hun utførte denne handlingen, hun hadde både motiv og anledning, utdypet tingrettsdommer Anniken Nygaard Ottesen.

Grundig etterforsket

Tingrettsdommer Yngvild Thue avviste kategorisk Bertheussens påstand om at saken er ensidig etterforsket. Snarere tvert imot mener retten at saken er blitt usedvanlig grundig etterforsket.

– Det finnes ingen holdepunkter for at politiet eller Politiets sikkerhetstjeneste har hatt tunnelsyn, sa dommeren.

Bevisene i saken er en lang og detaljert indisierekke, som retten mener til sammen fjerner all fornuftig tvil om at det var Bertheussen selv som begikk handlingene i tiltalen. Det var eksempelvis hennes tusj og røde spray som ble brukt til taggingen på bilen og husveggen, noe som underbygges av Kripos' skriftanalyser og de digitale sporene i saken.

Den samme nitide bevisvurderingen ligger til grunn for konklusjonen om at det var Bertheussen som brukte rødsprit da hun antente papiravfallet utenfor boligen. Motivet var ifølge retten tiltaltes kraftige reaksjon på at anmeldelsen mot dem som sto bak «Ways of Seeing», var henlagt.