Demonstrasjonen har fått navnet Kystbrølet. Demonstrantene brølte for å vise sin motstand mot forslaget til grunnrenteskatt som nå ligger på bordet.

– Det er vi som blir rammet. Det er vi som står i fare for å miste jobbene våre, sa tillitsvalgt i Salmar Hans Stølan i sin appell.

Tillitsvalgte, ordførere og fagforeningstopper understreket at laksenæringen kan bidra mer enn den gjør i dag. De gjentok gang på gang at de ikke løper rike eieres ærend.

Men de er frustrerte og forbannet både over hvordan prosessen har forløpt, hvordan forslaget er innrettet, og hvordan fordelingen er planlagt.

– Selvfølgelig skal laksenæringen bidra mer, men dette har blitt kastet på oss. De burde satt seg ned med oss og samarbeidet. Denne modellen er ikke bærekraftig, sier Mette Bråten, hovedtillitsvalgt ved SinkabergHansen.

Hun håper demonstrantene gjennom sitt kystbrøl vil nå fram med sitt budskap om at modellen må endres.

– Jeg håper regjeringen hører på oss. De har gått fram på feil måte. Denne skatten slår ikke ut slik de har tenkt, sier hun til NTB.

Demonstrantene bar med seg plakater som lød: «Laksebaron = arbeidsplasser langs hele kysten» og «Laks er viktig for Norge».

(©NTB)