Tørken kan gi tap på 2–3 milliarder

Dårlige grasavlinger kombinert med økte fôrutgifter gjør husdyrbønder ekstra utsatt når tørken rammer. Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB scanpix

Dårlige grasavlinger kombinert med økte fôrutgifter gjør husdyrbønder ekstra utsatt når tørken rammer. Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB scanpix Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har beregnet at bøndene kan tape mellom 2 og 3 milliarder kroner på årets tørkekrise.

DEL

LANDBRUK: I Oppland anslår Fylkesmannen at tørken vil føre til erstatningskrav på 70 millioner kroner. På landsbasis tilsier det en totalsum på 500 millioner, men Småbrukarlaget tror altså det kan bli langt høyere, skriver Nationen.

Organisasjonen har blant annet brukt tall fra den såkalte totalkalkylen for jordbruket, et totalregnskap og budsjett for jordbruket i Norge. Der er prognosen for korn og oljevekster snaut 3,3 milliarder kroner.

– Dersom en legger til grunn en avlingssvikt på 50 prosent vil det bety at inntektstapet for jordbruket i utgangspunktet vil bli på vel 1,5 milliarder kroner, bare for denne ene produksjonen, sier generalsekretær Olaf Godli i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Selv om noe av tapet vil bli kompensert gjennom avlingskadeerstatningsordningen, kan egenandelen på 30 prosent medføre tap på mange hundre millioner kroner, forklarer han.

Generalsekretæren mener, i likhet med sin kollega Per Skorge i Bondelaget, at det er husdyrprodusentene som vil slite mest. Kombinert med dårlige grasavlinger, øker utgiftene til fôr.

Artikkeltags