Tobarnsmor Annika (44) vil ha mer åpenhet om fattigdom: – Barnebursdager og fritidsaktiviteter er vanskeligst

Annika McKibbin lurer ofte på hvordan barna hennes påvirkes av å vokse opp i fattigdom.